♥ نویسنده های رویایی ♥


 

  دهقان فداکار ، در به در و بیکار

        نگفتی علم بهتر بود یا ثروت ؟؟؟

علم بنده ی پوله !!

      پول تو دست زوره !!!!

               دنیا با پول و زور می گرده....

 

   ناطق پیش از دستور

              سخن رانه پر شور

    ناجی وضع اقتصادی

مشکلات ما اینه

          تبرج و چکمه

                 طرح امنیت اجتماعی ....

 


       فساد توی ده

   فحشا توی شهر

           فساد مالی و اداری

               صحبت از فساد شد حرف از فحشاست

      آقای رییس از عمت خبر نداری !!!

 

    مافیای فوتبال

            مافیای نفتی

        مافیای موسیقی و شکر

    یه لطفی به ما کن خفه شدیم رفت

        رایحه خوش خدمت رو بگیر اون ور تر....

 


     مشارکت مدنی شد تنبیه بدنی

              فکر کردیم وضع بهتر میشه ولی اشتباه کردیم

       سازندگی رو خریدن و عدالت رو فروختن

    آخرش اصلاحات رو اصلاح کردن....

 

     آقا نگه دار نگه دار

          آقا نگه دار من همین جا پیاده میشم

     داداش نگه دار نگه دار

               من همین جا پیاده میشم....

 

دوستان کدومتون با این مدل شعر حال کرد ؟؟؟

| پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱| 18:9 | ♂ مدیر وبلاگ |